باشگاه نیلوفر سفید

باشگاه نیلوفر سفید

شعبه 1 باشگاه نیلوفر سفید  در زمینه یوگا ،پیلاتس و ماساژ درمانی و حرکات اصلاحی برای آقایان و خانم ها ،آماده ارائه خدمات به شما ورزش دوستان عزیز می باشد.

شعبه 2 باشگاه نیلوفر سفید نیز در رشته های اسپینینگ، فیتنس، آمادگی جسمانی، جیم استیک و ماساژ برای آقایان و خانم ها، آماده ارائه خدمات به شما ورزش دوستان عزیز است.

محتوای تغذیه